wycena

Wycena nieruchomości

wycenaJak ważna jest kwestia wyceny nieruchomości dla stron transakcji na tym rynku nie trzeba nikomu mówić ani też nikogo przekonywać do zrobienia jej w przypadku przygotowywania się do transakcji kupna.
Opracowujemy wyceny wartości nieruchomości tak mieszkaniowych jak i komercyjnych, w szczególności lokali mieszkalnych i usługowo-handlowych, domów jednorodzinnych, działek budowlanych, nieruchomości biurowych, magazynowych, centrów handlowych, obiektów produkcyjnych, terenów inwestycyjnych.
Dostępne na rynku wyceny opracowywane są w języku polskim, zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz ze standardami międzynarodowymi TEGoVA. Na życzenie klientów można również przygotować opracowania w języku angielskim.

Dobra oferta w tym zakresie jest bardzo zróżnicowana i powinna:

  1. Developerom pomagać w podejmowaniu decyzji dostarczając niezależnych opinii, analiz rynku nieruchomości, opinii o wartości nieruchomości pod planowane inwestycje. Nasze wyceny mogą być wykorzystywane na etapie procedowania kredytowego,zakupu jak i sprzedaży nieruchomości.
  2. Bankom, Funduszom Leasingowym oraz innym instytucjom finansowym dawać do ręki niezależną wycenę nieruchomości tak lokalowych jak i gruntowych, które mają być zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Można także dokonywać np. oceny i wyceny posiadanego portfela nieruchomości.
  3. Funduszom inwestycyjnym dostarczać wycenę nieruchomości mogących stanowić ale również stanowiących zasoby portfela inwestycyjnego, cyklicznie można dokonywać przeszacowań tego portfela dla lepszego i bardziej precyzyjnego ustalania wartości jednostek uczestnictwa.
  4. Osobom fizycznym proponować niezależną wycenę na potrzeby zakupu lub sprzedaży nieruchomości, przy ubieganiu się o kredyt, w postępowaniach sądowych, oraz przed instytucjami samorządowymi.
  5. Instytucjom samorządowym oferować wyceny wykorzystywane w trakcie postępowań rozstrzyganych w formie przetargu publicznego, postępowaniach wywłaszczeniowych, ustalania opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich, opłat planistycznych.

Celem powinno być zagwarantowanie Klientom kompleksowej usługi na terenie całego kraju w krótkich terminach, dlatego korzystamy jeśli wymaga tego sytuacja tylko z rzeczoznawców znajdujących się na listach instytucji finansowych.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z szerokiej i specjalistycznej oferty w tym zakresie.