kamera

Stolica pod okiem kamer

kameraPo czterech miesiącach próbnej eksploatacji, w dwa lata po rozpoczęciu inwestycji, oddano do użytku system monitoringu wizyjnego stolicy. Inwestycja realizowana w szybkim tempie i – jak dowodzi raport Najwyższej Izby Kontroli – wzorcowo z punktu widzenia wykorzystania środków publicznych, przyniosła miastu jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w Europie. Przetarg na zaprojektowanie i instalację monitoringu stolicy wygrała firma Sprint z Olsztyna. Koszt inwestycji wyniósł około 21 milionów złotych, z czego 8 milionów wyasygnowała dzielnica Śródmieście. Cztery miesiące testowej eksploatacji przyniosły już rezultaty w postaci zaobserwowania i interwencji w 741 przypadkach naruszenia prawa.

System oficjalnie przekazany do użytku 22 maja br. w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie jest największy i najbardziej nowoczesny w kraju. Zainstalowany został na terenie gminy Warszawa Centrum i obejmuje zasięgiem następujące dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Wolę, Mokotów, Ochotę, Pragę-Północ i Pragę-Południe. W jego skład wchodzą 72 kamery zainstalowane w wyżej wymienionych dzielnicach i dodatkowe 23 bezpośrednio podłączone do Systemu Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Stołecznej Policji, który spełnia rolę centrum nadzoru nad lokalnymi centrami dowodzenia umieszczonymi w dzielnicowych komisariatach policji. Hierarchiczna budowa systemu umożliwia sprawne zarządzanie, a wybudowanie 110-kilometrowej sieci światłowodowej transmisję danych wizyjnych. Zastosowanie światłowodów jednomodowych pozwala na rozbudowę systemu i wykorzystanie sieci do celów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną miasta. System jest uodporniony na akty wandalizmu i sabotażu oraz na lokalne awarie zasilania. Docelowo monitoring ma objąć całą stolicę, a więc 17 jednostek organizacyjnych samorządu. Każda z nich dysponować będzie lokalnym centrum dowodzenia obsługującym 32 kamery. System może być wyposażony maksymalnie w 544 kamery i jeśli docelowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane, będziemy mieli do czynienia z systemem monitoringu unikatowym w skali naszego kontynentu, zarówno ze względu na wielkość, jak i zastosowane rozwiązania techniczne.